Før du melder dig til et forløb i en mandegruppe

 

skal du gøre dig klart, at det er et forpligtende fællesskab du træder ind i. Du må være parat til at prioritere mødeaftenere over alt andet, både af hensyn til dig selv, men også af hensyn til gruppen som helhed. Du skal derfor være istand til at tage vare på dig selv, og være klar over at du vil blive udfordret, og at det ikke nødvendigvis vil blive let eller rart.

 

Du skal være fri for afhængighed af alkohol, hash og andre euforiserende stoffer. Er du i medicineret eller i behandling for en psykisk lidelse, herunder stress og depression, skal du have drøftet din eventuelle deltagelse med din læge/behandler, og have dennes fulde opbakning.

 

Din deltagelse vil desuden være betinget af en forudgående personlig samtale med mig, hvor jeg vurdere din egnethed til at deltage. Dette primært af hensyn til din egen sikkerhed. Det er i ingens interesse at blive udfordret over evne.

 

Fortsæt...

 

 

Mandecirklen på Facebook

  © 2017 mandecirklen.dk