Hvordan foregår det?

 

Vi mødes over 10 aftener á ca. 3 timers varighed, med 14 dages interval. Den enkelte mødeaften vil typiske indeholde et tema hvor jeg laver et oplæg. Temaet vil vi arbejde

os ind i, ved at diskuterer og dele konkrete erfaringer. Fysiske øvelser og meditativ fordybelse vil indgå som en tilbagevendende praksis. Både generelt, og med relation til det tema der er på dagsordenen.

 

Der vil i forløbet løbende være små hjemmeopgaver og konkrete udfordringer til din hverdag.

 

Du behøver ikke at have konkret erfaring med hverken meditation, yoga eller lignende.

 

Fortsæt...

 

 

 

 

Mandecirklen på Facebook

  © 2017 mandecirklen.dk