Maskulinitet

 

Min interesse for maskulin udvikling er udsprunget af en erkendelse af, at vores kultur i dag mangler et drive og en impuls der kan nære omsorg for udvikling og vækst. Som det grundlag hvorpå vores fælles kulturelle vækstpotentiale skal udfolde sig. Som følge af kvindernes velfortjente frigørelse, har udviklingen af maskulin identitet gennem de sidste 30 år være sat i baggrunden, og primært været dikteret af ofte velmenende kvinder. Retten til selv at udvikle og forfine sin identitet som mand, skal genvindes. Dette har en kulturel udviklingsmæssig betydning, der rækker ud over hvad den enkelte mand måtte have af personlige interesser.

 

 

Vores iboende overlevelsesinstinkt har en fætter; udviklingsinstinktet. Evolutionens impuls kunne man kalde den. Det er en fremadrettet impuls der i sin natur søger mod nye muligheder for udfoldelse, og uegennyttig udnyttelse af potentiale. Her er vi som maskuline væsner rigtig godt rustet, og der hviler et stort ansvar på vores skuldre. Vi har som mænd gennem de sidste årtier udviklet en fintfølenhed, og frilagt vores evne til at nære omsorg. Denne nyvundne evne til omsorg, skal vi have i spil i en ny kontekst. Ikke kun i forhold til vores kvinde, familie, de udstødte, de svage og dem der mangler hjælp, men i lige så høj grad i forhold til vækst og udvikling. Kombinerer vi omsorg med udvikling, har vi mulighed for at udfolde vore potentialer i et uegennyttigt og helhedsorienteret perspektiv. Det er der hårdt brug for. Men det hele starter i den enkelte mand. Omsorg for hans maskuline dyder, hans trang til udfordring og udfoldelse, gennem visioner og målsætninger.

 

At skabe overensstemmelse mellem det personlige incitament, og den kollektive nødvendighed, er en af de overordnede (maskuline) dyder, der er drivkraft i mit arbejde med mænd og mandegrupper.

 

Fortsæt... 

 

 

 

 

 

Mandecirklen på Facebook

  © 2017 mandecirklen.dk